Wypadek komunikacyjny

Pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadku: samochodowego, motocyklowego, rowerowego itd.

Odszkodowanie z tytułu OC i AC

Odzyskiwanie różnic w zaniżownych wypłatach z tytułu szkody z polisy OC i AC

Wypadek w pracy

Pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadku w miejscu pracy.

Infrastruktura publiczna

Dochodzenie odszkodowań za wypadki powstałe w wyniku zaniedbań stanu infrastruktury publicznej

Błędy medyczne

Pomoc w dochodzeniu świadczeń należnych za błędy medyczne oraz zaniedbania w procesie leczenia i rehabilitacji

Nieszczęśliwy wypadek

Pomoc w uzyskaniu świadczeń za szkody w zdrowiu powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku