Nieszczęśliwy wypadek

nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek definiuje się jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW ma na celu finansowe wsparcie ubezpieczonego lub jego rodziny (jeśli ubezpieczony zmarł) w razie wypadku, który miał miejsce w życiu codziennym, w szkole, w podróży, w pracy.

Nieszczęśliwy wypadek może przydarzyć się nam w każdym miejscu i chwili naszego życia. Posiadanie ubezpieczenia NNW pozwala na uzyskanie rekompensaty za wypadek, jednak bardzo często firmy ubezpieczeniowe zaniżają wartość wypłaconego odszkodowania lub po prostu odmawiają jego wypłacenia. Wynika to z faktu, iż  zasady przyznawania odszkodowania i ustalania jego wysokości są często bardzo skomplikowane, a uprawnieni do świadczeń często nie dysponują odpowiednią wiedzą, aby móc skutecznie walczyć o pełną kompensację z ubezpieczycielem.

Jeżeli macie Państwo problem z uzyskaniem należnego świadczenia lub obawiacie się, że wypłacona wam kwota jest za niska, wówczas możecie zwrócić się do nas. Posiadamy duże doświadczenie i skuteczność w walce z ubezpieczycielami o uzyskanie jak największej kwoty odszkodowania.

Ubezpieczenie NNW bardzo często zawarte jest w różnych pakietach ubezpieczeniowych takich jak: mieszkaniowe, turystyczne, motoryzacyjne. Bardzo często klient posiada kilka polis NNW i w razie wypadku wypłacenie odszkodowania powinno nastąpić z każdej z nich. Ubezpieczenie związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu osoby poszkodowanej jest przeważnie dodawane także do większości polis OC oraz autocasco. Posiadanie ubezpieczenia NNW pozwala na ubieganie się kompensacji za wszelkiego rodzaju szkody związane z uszczerbkiem na zdrowiu poniesionym przez kierowcę i pasażerów pojazdu na skutek wypadku drogowego. W przypadku zdarzeń drogowych tytułu ubezpieczenia NNW poszkodowany otrzyma odszkodowanie jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił podczas:

- ruchu pojazdu,

- wsiadania i wysiadania z pojazdu,

- postoju pojazdu,

- naprawy pojazdu,

- załadunku i rozładunku pojazdu.

 

Ubezpieczenie NNW zapewnia następujące świadczenia podstawowe:

- z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,

- z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,

- zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych.

 

Nieszczęśliwy wypadek może przydarzyć się nam oraz naszym dzieciom wszędzie. Pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia. Wystarczy do nas napisać lub zadzwonić!