Odszkodowanie infrastruktura publiczna

Odszkodowanie infrastruktura publiczna

Odszkodowanie infrastruktura publiczna

Za zniszczenie pojazdu (samochodu, roweru), a także za szkody poniesione na zdrowiu w wyniku wypadku powstałego na skutek zaniedbań w infrastrukturze publicznej również należy Ci się odszkodowanie!

Stan nawierzchni naszych dróg znajduje się w nie najlepszej kondycji. Wiele jest dziur, wyrw, drogi bardzo często są źle oznakowane, zimą nieodśnieżane co prowadzi do uszkodzenia pojazdów, a także często wypadków, w których dochodzi do uszkodzenia ciała poszkodowanego. Co więcej zdarzyć się może, iż zły stan infrastruktury publicznej przyczyni się do spowodowania przez nas zdarzenia, w którym ucierpią również inni. Bardzo ważne jest aby w chwili zdarzenia, w którym ucierpi nasze zdrowie lub pojazd, znaleźć świadków naszego wypadku (np. pasażer, pieszy, inny kierowca) spisać odpowiednie zeznanie, zrobić zdjęcia, wezwać policję/straż miejską, a w razie uszkodzenia ciała również pogotowie. Wszystkie te czynności potrzebne są aby mieć odpowiednią dokumentację w razie ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Podmioty odpowiedzialne za wypłatę odszkodowania za wypadki powstałe na skutek zaniedbań w infrastrukturze publicznej starają się zazwyczaj uchylać od wypłaty odszkodowania lub zaniżać wysokość wypłaconej rekompensaty. Bardzo często przesuwają ciężar winy na poszkodowanego, tłumacząc np. że zaistniała szkoda powstała w wyniku niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze lub też niezastosowania się do przepisów ruchu drogowego. Z reguły dochodzenie odszkodowania za wypadki spowodowane złym stanem infrastruktury publicznej jest skomplikowane i wymaga dobrego przygotowania. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej profesjonalnej pomocy. Dochodzenie roszczeń w takich sytuacjach wiąże się z możliwością powstania istotnych komplikacji w sprawie, które lepiej powierzyć ekspertom.

Jeżeli macie Państwo problem z uzyskaniem należnego odszkodowania zapraszamy do współpracy w tym zakresie z Naszą firmą! Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości w temacie „Odszkodowanie infrastruktura publiczna” prosimy o kontakt z nami!

 

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę

Brak wyobraźni oraz należytego dozoru nad zwierzętami może przynieść tragiczne konsekwencje. Ogromnym zagrożeniem są psy wybiegające na ulicę oraz zwierzęta z obszarów gospodarstw wiejskich takie jak krowy, kozy i inne zwierzęta hodowlane. Uderzenie pojazdu w zwierzę może spowodować nie tylko jego uszkodzenie, ale także obrażenia ciała. Oprócz ustalenia właściciela zwierzęcia należy dokonać innych czynności, np. sfotografować ogólny plan miejsca wypadku z widocznym pojazdem.

Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowania od właściciela zwierzęcia, a także z tytułu ubezpieczeń, które zakładają wypłatę odszkodowania w przypadkach określonych zdarzeń. 

 

//