Samochód zastępczy

 

Samochód zastępczy

Samochód zastępczy stanowi jedną z wielu możliwości pomocy, jakie Państwu oferujemy.

Jeżeli w wyniku wypadku doszło do awarii pojazdu, która eliminuje go z ruchu, to do czasu jego naprawy możecie Państwo skorzystać z naszej oferty całkowicie darmowego wynajmu samochodu zastępczego. Posiadamy szeroki wybór samochodów zastępczych.

Jeszcze do niedawna wynajem samochodu zastępczego był sprawą bardzo kontrowersyjną. Jednak teraz linia orzecznicza kieruje się przychylniej w stronę osób poszkodowanych. Dlatego pamiętaj, że w przypadku, gdy zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku w wyniku, którego Twój samochód wymaga naprawy, potrzebujesz samochodu zastępczego, który my możemy Tobie zapewnić. Także w przypadku szkody całkowitej gdy samochód nadaje się do kasacji, masz prawo do auta zastępczego.

Nie musisz ponosić żadnych wydatków na samochód zastępczy. Koszt wynajmu rozliczymy bezpośrednio z ubezpieczycielem! Wszystkie formalności zajmą zaledwie kilkanaście minut, a szczegóły odbioru samochodu załatwisz telefonicznie z naszym doradcą!

Ubezpieczyciele nie mają żadnych podstaw prawnych, by różnicować sytuację poszkodowanych, co niestety wciąż jeszcze się zdarza. Bardzo często piętrząc trudności podczas załatwiania podstawowych spraw, ubezpieczyciele budują świadomość samozadowolenia i poczucia ulgi z pozytywnego ich załatwienia. Ubezpieczyciele rzadko kiedy sami oferują poszkodowanym możliwość skorzystania z auta zastępczego, pomimo iż możliwość ta wynika z zasady pełnej kompensacji szkody. Dotyczy to nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także wszystkich innych pokrzywdzonych. Wypowiedział się na ten temat również Sąd Najwyższy, który stwierdził, iż „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.” (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. sygn. akt III CZP 05/11) o następującej treści).

Tym samym Sąd Najwyższy uznał, iż prawo do korzystania z samochodu zastępczego jest przynależne wszystkim poszkodowanym, bez względu na to, czy mogli oni korzystać z komunikacji zbiorowej, czy też nie. Istotnym czynnikiem jest tutaj jedynie, aby wydatki związane z najmem pojazdu zastępczego miały charakter celowy i ekonomiczny.

Tym niemniej ignorowanie niektórych praw strony pokrzywdzonej wiąże się ze znacznymi oszczędnościami dla ubezpieczyciela. Służymy państwu pomocą, by nie pozwolić na to, aby pomijano prawa przysługujące osobom poszkodowanym.

Samochód zastępczy czeka już na Państwa!