Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Sprawy dotyczące odszkodowania z tytułu błędu medycznego są jednymi z najbardziej skomplikowanych. Ustawodawca, choć pozwala na dochodzenie szerokiego wachlarza roszczeń, obwarowuje jednak możliwość ich uzyskania trudnymi procedurami, z którymi zazwyczaj trudno jest poradzić sobie osobom bez właściwego przygotowania merytorycznego i doświadczenia w tej właśnie dziedzinie.

Praca personelu medycznego może nosić znamiona błędu wtedy, gdy jego postępowanie było obiektywnie niezgodne ze wskazaniami współczesnej wiedzy medycznej oraz  miało charakter zawiniony. Na podstawie orzecznictwa w sprawach cywilnych za błąd medyczny uważa się postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym. Może przybrać ono postać działania lub zaniechania. Najczęstsze przejawy błędów medycznych to:

- błędna diagnoza,

- zaniechania w diagnostyce,

- nieprawidłowe leczenie,

- zaniechania w leczeniu.

Wskutek zaniedbania, błędu medycznego Pacjent może domagać się od lekarza/szpitala:

Odszkodowanie za błędy medyczne

- jednorazowego odszkodowania gdy w wyniku błędu lekarskiego stał się inwalidą, nie może wykonywać wyuczonego zawodu,

- jednorazowego zadośćuczynienia finansowego za poniesione krzywdy fizyczne i psychiczne,

-zwrotu kosztów za rehabilitację, leczenie, dodatkową opiekę medyczną, itp.

- renty uzupełniającej.

W razie śmierci pacjenta o odszkodowanie za błędy medyczne może ubiegać się także jego rodzina. Coraz częściej  pacjenci domagają się w sądach odszkodowania, zadośćuczynienia za błędy lekarskie w wyniku, których stracili zdrowie lub życie.  Powszechnie wiadomo, iż postępowanie sądowe przeciwko służbie zdrowia wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony pacjentów. Należy nie tylko zebrać dowody świadczące przeciwko lekarzowi/szpitalowi, ale posiadać wiedzę merytoryczną z zakresu prawa.

Kasprzak Odszkodowania pomoże  Państwu również w trakcie całego postępowania sądowego.  Posiadamy odpowiednią wiedzę, doświadczenie  oraz przygotowanie prawnicze. Bardzo ważne jest aby do procesu odszkodowawczego przygotować się rzetelnie, gdyż sądy niejednokrotnie przyznają bardzo wysokie zadośćuczynienia. Warto oddać swoją sprawę profesjonalistom.

Nasza pomoc może sprawić, że postępowanie będzie toczyło się sprawniej i z zadowalającymi rezultatami. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące odszkodowań za błędy medyczne prosimy o kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//